Infolinia:. 46 875 55 91
Produkt zosta dodany do przechowalni - kliknij tutaj aby otworzy przechowalnie
Produkt zosta usuni阾y z przechowalni

Zabawki narz阣zia i gry dla dzieci
Cz甓ci do ci眊nik體 rolniczych
Cz甓ci do maszyn rolniczych
Cz甓ci do kombajn體 zbo縪wych
Cz甓ci do silnik體
Filtry, oleje, smary, p硑ny, akumulatory
Normalia
Hydraulika, pneumatyka
Ogr骴 i las
Elektryka, o秝ietlenie i akcesoria
Chemia motoryzacyjna i gospodarcza
Wyposa縠nie gospodarstw
Narz阣zia, elektronarz阣zia, odzie ochronna, BHP
NIESKLASYFIKOWANE
Artyku硑 秗ubowe

A-C D-J K-P R-Z

PHU FARMER kasz Lesiak
95-047 Je矿w
Brzezi駍ka 27
Nasza firma jest czynna:
Pn-Pt  7:00-17:00
Sobota  7:00-14:00


 
FAX
46 8191002


Regulamin sklepu FARMER

 

Postanowienia og髄ne:

  1. System zam體ie internetowych umieszczony pod adresem: http://sklepfarmer.pl prowadzony przez firm Sklep Przemys硂wy "FARMER" Jerzy Lesiak, z siedzib 95-047 Je矿w ul. Brzezi駍ka 27, NIP: 835-100-14-20, REGON: 750018574 wyst阷uje jako Sprzedaj眂y.
  2. Sklep internetowy skierowany jest do os骲 pe硁oletnich, posiadaj眂ych zdolno舵 do czynno禼i prawnych lub firm, wyst阷uj眂ych tu jako Kupuj眂y i odbywa si zgodnie z obowi眤uj眂ym prawem.
  3. Zawarto舵 sklepu internetowego na http://sklepfarmer.pl nie stanowi oferty w my秎 kodeksu cywilnego. Kupuj眂y wype硁iaj眂 i wysy砤j眂 formularz zam體ienia sk砤da ofert kupna okre秎onego w nim towaru. Ka縟y, kto dokona akceptacji rejestracji w sklepie internetowym, pod warunkiem wyra縠nia na to zgody, b阣zie otrzymywa informacje handlowe na temat us硊g, produkt體 i ofert specjalnych wprowadzonych przez sklep internetowy.
  4. Z硂縠nie zam體ienia jest r體noznaczne z akceptacj postanowie tego regulaminu i warunk體 zakupu. Kupuj眂y wyra縜 zgod na otrzymywanie od sklepu internetowego, na udost阷niony przez niego adres e-mail, informacji niezb阣nych dla realizacji zam體ienia.


Posiadamy w sprzeda縴:cz甓ci do ci眊nik體 i maszyn rolniczych, art. motoryzacyjne, akumulatory, oleje, filtry, pasy klinowe, 硂縴ska, uszczelnienia, w昕e gumowe, art. 秗ubowe, art. pneumatyczne, art. hydrauliki si硂wej, art. agrotechniczne, elektronarz阣zia, narz阣zia reczne, 砤馽uchy, liny, haki, chemia samochodowa
Zaprenumeruj nasz newsletter i b眃 na bie勘co z promocjami
Gotowe Dodaj Usu
Wa縩e informacje
Sklep w trakcie rozbudowy Zach阠amy do sta砮go zapoznawania si z ofert. Jednocze秐ie informujemy 縠 zamieszczone ceny obowi眤uj tylko przy zam體ieniach realizowanych za pomoc sklepu internetowego w formie przesy砶i kurierskiej jak i odbioru osobistego.
Ilo舵 produkt體 w ofercie : 13217 Ilo舵 u縴tkownik體 online: 25


Copyright@sklepfarmer.pl 2014 Wszelkie prawa zastrze縪ne, kopiowanie informacji zawartych na tej stronie zabronione

Numer telefonu
882 505 461
Nasza firma jest czynna:
Pn-Pt  7:00-17:00
Sobota  7:00-14:00